รวมคาถาป้องกันตัว สั้น ปลอดภัย ไม่มีพลาด

คาถาป้องกันสั้น สำหรับผู้ที่ต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจหรือช่วยสร้างกำลังใจ และเสริมสร้างพลังใจให้กับบุคคลนั้น โดยเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองจากภยันตรายต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ หรือภัยธรรมชาติ (คาถาอาคม เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ)

คาถาหลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่า

เชื่อว่าการสวดมนต์เป็นประจำจะช่วยป้องกันภัยพิบัติต่างๆ ได้ และเดินทางปลอดภัย

ตั้งนะโม ครั้ง

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวะตี มาเอา

คาถาหลวงพ่อปาน

สวดมนต์ก่อนออกจากบ้าน ก่อนเดินทาง แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตราย

พุทโธ พุทธัง นะกันตัง อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ

คาถาหลวงพ่อโสธรเดินทางปลอดภัย

ตั้งนะโม ครั้ง

อิติ อิติ อิติ โสธโร นะโมพุทธายะ ยะถาพุทธโมนา