โอกาสทองของ 8 ราศี ดวงการงานรุ่ง ผู้ใหญ่หนุนนำ ในช่วงครึ่งปีหลัง 2566

ดวงครึ่งปีหลัง อ.นำ เสขบุคคล พยากรณ์ดวงชะตาของ ราศี พบ ดวงการงาน ของหลายราศีมีแววรุ่งประสบความสำเร็จ ผู้ใหญ่หนุนนำ ในช่วงครึ่งปีหลัง  ได้แก่  

ราศีเมษ
(ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ เมษายน – พฤษภาคม)

ดวงการงานช่วงครึ่งปีหลังนี้ ดวงของคุณกำลังจะประสบความโชคดี มีผู้ใหญ่คอยเกื้อกูลสนับสนุน ทำให้ตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณโดดเด่น และมีความก้าวหน้ายั่งยืน 

ราศีพฤษภ
(ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ พฤษภาคม – มิถุนายน)

ดวงการงานช่วงครึ่งปีหลัง มีเกณฑ์ก้าวหน้า ประสบความสำเร็จไปในทิศทางที่ดี มีโอกาสที่จะมีโชค หรือมีความเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงาน แต่ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข หรือการพนัน 

ราศีเมถุน
(ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ มิถุนายน – กรกฎาคม)

ดวงการงานช่วงครึ่งปีหลัง จะประสบความสำเร็จไปในทิศทางที่ดี มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุน มีเกณฑ์การเดินทางไกล หรือการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ มีเทคโนโลยี หรือสิ่งที่ดี ๆ เข้ามา support ทำให้หน้าที่การงานของคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียบร้อย ลงตัวมากขึ้น

ราศีสิงห์
(ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ สิงหาคม  – กันยายน)

ดวงการงานช่วงครึ่งปีหลัง ของคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ ก้าวหน้ามาก มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีผลงานที่ดี มีความโดดเด่นในตำแหน่งหน้าที่การงาน มีความสุขในการทำงานมากขึ้น ปัญหาต่าง ๆ จะคลี่คลาย ถึงแม้จะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขเยอะก็ตาม

ราศีตุลย์
(ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ตุลาคม – พฤศจิกายน)

ดวงการงานช่วงครึ่งปีหลัง จะประสบความสำเร็จ และโชคดี มีโชค มีลาภ มีคนช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นช่องทางของผลประโยชน์รายได้ที่ดี เป็นช่วงที่คุณจะสามารถสร้างความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานได้ มีผลงานโดดเด่น ได้รับการช่วยเหลือเมตตา ได้รับการเอ็นดูจากผู้ใหญ่ หรือเจ้านาย การลงทุน การทำธุรกิจกับคู่ค้า หรือหุ้นส่วน จะประสบความสำเร็จไปในทิศทางที่ดี หากมีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน คุณจะได้คนช่วยเหลือ

ราศีธนู
(ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ธันวาคม – มกราคม)

ดวงการงานช่วงครึ่งปีหลัง จะประสบความสำเร็จที่ดี มีเกณฑ์การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ผู้ใหญ่เจ้านายผลักดัน ทำให้คุณมีช่องทางที่จะเติบโตและมีการพัฒนาต่อยอดไปในสายงานที่ดีขึ้น จะประสบความสำเร็จที่ดี ปัญหาความขัดแย้งจะลงตัว

ราศีกุมภ์
(ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ กุมภาพันธ์ – มีนาคม)

ดวงการงานช่วงครึ่งปีหลัง จะประสบความสำเร็จ โชคดี มีความก้าวหน้า และได้รับผลงานที่ดี มีการถูกชักชวน หรือถูกส่งไปทำงานที่มีเกียรติ มีหน้าตาในสายงาน หรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และมีความสุขในการทำงานมากขึ้น

ราศีมีน
(ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ มีนาคม – เมษายน)

ดวงการงานช่วงครึ่งปีหลัง คุณจะประสบความสำเร็จ โชคดี มีคนช่วยเหลือสนับสนุน และมีโอกาสเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงาน มีโอกาสได้ไปดูงานต่างประเทศ และมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ในช่วงนี้ไม่ควรทำทุจริตเด็ดขาดเพราะจะเกิดปัญหาขัดขวางการเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ในอนาคต

ถึงเวลาจังหวะดวงดาวเกื้อหนุน เป็นโอกาสเหมาะให้คนทุกท่านลุย! ลุย! ลุย! ความสำเร็จอยู่ใกล้คุณแล้ว!